Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Hei! Tavoitteet ylitetty!

On tilinpäätösten aika. On ollut ihan mahtavaa kuulla asiakkaiden huikeista onnistumisista. On tehty kaikkien aikojen parhaita liikevaihtoja ja tulosparannuksia, on vahvistuttu henkisesti, kehitetty yhteistyötä ja lisätty liikuntaa. Viime vuosi on ollut monille hyvä. Johtamistaan ovat tietysti kehittäneet juuri sellaiset henkilöt, jotka ovat halunneet hyödyntää tämän hetken tilannetta mahdollisimman hyvin. Mitä sitten olemme näissä valmennuksissa oikein tehneet?

Jotain on tehty eri tavalla kuin ennen

Tavoitteissaan onnistuneet asiakkaani ovat tehneet monenlaisia muutoksia omiin toimintatapoihinsa ja organisaatioidensa käytäntöihin. Jos haluaa parempia tuloksia kuin ennen, jotain on tehtävä eri tavalla. Se tarkoittaa käytännöissä ja ajattelutavoissa tapahtuvia parannuksia, joiden vaikutukset tuovat merkittäviä säästöjä ajankäyttöön tai henkiseen kuormitukseen. Joskus pienilläkin oivalluksilla on suuri vaikutus. Asiat sujuvat paremmin, kun toimitaan systemaattisesti ja karsitaan turhaa toimintaa pois.

Haastan ja kannustan

Olen ollut monelle johtajalle sparraaja, jonka kanssa voi pohtia suunnitelmiaan ja vertailla eri vaihtoehtoja. Tehtäväni ei yleensä ole neuvoa, vaan ennemminkin haastaa oletuksia ja suunnitelmia sekä auttaa löytämään oleellisia uusia näkökulmia ja täsmentämään ajatuksia. Autan löytämään ratkaisuja ongelmiin paljastamalla tekosyitä ja haastamalla pureutumaan omien uskomusten ytimeen. Kun asiakas oivaltaa todellisen syyn esimerkiksi jonkun asian lykkäämiseen ja viivyttelyyn, hän löytää yleensä saman tien motiivin tarttua toimeen.

Rohkeutta kokeilla uutta ja uskoa onnistumiseen

Usein asiakas on turhan varovainen eikä oikein uskalla asettaa tavoitteitaan kovin korkeiksi. Mutta jos ei niin tee, niin eipä kovin korkeita saavutakaan. Ihminen pystyy tekemään vain sen, mihin uskoo pystyvänsä – vain sen, mitä voi kuvitella tekevänsä. Tavoitteiden asettamisessa kannustan asiakkaitani pyrkimään parhaaseensa ja asettamaan riittävän haastavia, mutta kuitenkin saavutettavia, konkreettisia tavoitteita. Päämääriä, jotka innostavat rikkomaan omia rajoja ja kokeilemaan rohkeasti jotain uutta.

Päämäärien, eli haluttujen lopputilanteiden, täsmentäminen on ehkä kaikkein keskeisin osa LMI:n valmennusprosessia. Kun päämäärä konkretisoituu niin, että sen pystyy kuvaamaan yksityiskohtaisesti, pystyy löytämään myös polun sen saavuttamiseksi. Kun asiakas onnistuu kertomaan minulle, mitä hän todella tavoittelee, se selkeytyy myös hänelle itselleen. Selkeys vahvistaa uskoa tavoitteiden toteutumiseen ja antaa rohkeutta toimia tilanteen vaatimalla tavalla.

Onnistuminen luo innostusta – positiivinen kierre

Onnistuminen luo innostusta ja herättää halun tehdä enemmän. Siksi kannustan asettamaan välitavoitteita, jotka auttavat havaitsemaan pienetkin kehitysaskeleet kohti päämäärien toteutumista. Into pyrkiä eteenpäin ja yhä parempiin tuloksiin säilyy, kun pienet muutokset huomataan ja jaetaan kiitosta. Alkaa tuntua, että kaikki onnistuu, ja silloin usein onnistuukin! Todella moni sanookin, että juuri itseluottamuksen vahvistuminen on valmennuksen tärkeimpiä tuloksia. Pelot vähenevät ja kyky ennakoida paranee. Hyviä asioita tapahtuu.

Selkeällä visiolla koko organisaatio mukaan

Oleellista onnistumisen kannalta on tietysti se, miten johtaja onnistuu saamaan henkilöstön mukaan toteutukseen. Kommunikaatio on tässä avainasemassa. Kun tavoite on itselle selkeä, siitä on helpompi keskustella ja löytää toimivat tavat toteuttamiseen. Minun tehtäväni on tukea tuloksellisen vuorovaikutuksen kehittämisessä. Moni havahtuukin huomaamaan, että parempi kuuntelu ja empaattisempi lähestymistapa tuottavat monin tavoin parempia tuloksia.

Ole paras versio itsestäsi

Mitään tavoitteita ei toteuteta tyhjiössä, vaan ympärillä on paljon ihmisiä, tilanteita ja tapahtumia, joihin pitää reagoida viisaasti. Siksi johtaja ei ole koskaan valmis, vaan parhaat johtajat kehittävät jatkuvasti itseään ja ajatteluaan. Oman hyvinvointisi kannalta on tärkeää, että elämäsi on tasapainossa ja että olet asettanut itsellesi tärkeät päämäärät oman arvomaailmasi mukaisesti.

Onnistumisen riemullinen tunne tulee siitä, että saavutat juuri ne itsellesi tärkeät, ennalta asettamasi päämäärät. Siksi aivan keskeinen osa valmennusprosessia on onnistua tunnistamaan, mitä oikeasti haluat ja miten toimit omien arvojesi mukaisesti. Se on todellinen menestyksen lähtökohta.

#menestys #onnistuminen #johtamisen kehittäminen #lmifinland