Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Tärkeää ymmärtää oman käyttäytymisen vaikutus muihin

Notra Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyi tappiollisena ja omistajat halusivat nopeaa muutosta. Kelkka piti kääntää heti. Kasvua ja tulosta haluttiin heti seuraavalta tilikaudelta. Muistutettiin, että voiton tuottaminen on osakeyhtiön tarkoitus. Tässä tilanteessa lMI:n johtajuuskehittäjä Hanna Tuominen ja toimitusjohtaja Tomi Ojanen aloittivat yhteistyön, Oman Minän Johtaminen -valmennuksen.

Nyt toinen tilikausi lähestyy loppuaan ja Tomi hymyilee tyytyväisenä. Hyvältä näyttää. Vuosi sitten kovalta tuntuneet tavoitteet ylitetään kaikki selvästi. Stressi on hellittänyt ja yrityksessä vallitsevaa työilmapiiriä ja henkilöstön motivaatiota hän kehuu vuolaasti. Yhteistyö avainhenkilöiden kesken toimii erittäin hyvin ja Tomin mielestä kaikki tuntuvat olevan hyvin sitoutuneita tehtäviinsä ja antamaan parhaan panoksensa yrityksen tavoitteiden toteutumiseksi. Miten tähän on päästy?

Yrityksen henkilöstö on Tomin johdolla tehnyt todella hyvää työtä hyvien tulosten saavuttamiseksi ja aika on ollut otollinen kunnossapito- ja modernisointiprojekteja toteuttavalle yritykselle. Miten Tomi kokee valmennuksen auttaneen häntä?

Itsensä tunteminen

Tomi tunnisti oman tekemisensä johtajana parantuneen hänen opittuaan tuntemaan itsensä paremmin. Valmennuksen aikana muun muassa omia arvoja, tapoja ja tavoitteita tutkittiin ja pohdiskeltiin paljon. Omat hyvät toimintatavat ovat saaneet vahvistusta ja omien vahvuuksien tunnistaminen on antanut rohkeutta niiden hyödyntämiseen myös johtamisessa. On huomannut, että voi olla johtajana ihan oma itsensä. Voi olla mukava ja reilu ja silti saada hyviä tuloksia aikaan.

”Tärkeää on ymmärtää oman toimintansa vaikutukset ympärillä oleviin ihmisiin.” Vaikkei itse tunnekaan olevansa mikään suuri johtaja, niin organisaation näkökulmasta toimitusjohtaja on sitä. Pitää ymmärtää, että näyttää omilla tavoillaan esimerkkiä siitä, miten yrityksessä tulee käyttäytyä ja miten halutaan, että toimitaan. ”Pitää itse toimia järjestelmällisesti ja seurata, että myös muut toimivat niin kuin halutaan. Johtajan on tärkeää käyttää aikaansa ja energiaansa myös valvomiseen eli varmistaa, että asiat viedään loppuun asti. Ja jaksaa itsekin seurata asiaa loppuun asti, jotta tuloksia myös syntyy.”

Hyviä käytäntöjä

Valmennus on auttanut Tomia kehittämään omaa pitkäjänteisyyttään myös omien rutiinien hoitamisessa. Hän toteaa ajankäyttönsä tehostuneen, kun hän on onnistunut parantamaan asioiden priorisointia ja sen ansiosta oppinut yksinkertaisesti hoitamaan asioita tärkeysjärjestyksessä pois. Erilaisiin asioihin reagointi on myös nopeutunut ja ennakointi lisääntynyt. ”Nykyään jotenkin vaan tartun asioihin ajoissa. On tullut ikään kuin herkemmäksi. Varmaan juuri se itsensä parempi tunteminen on vaikuttanut siihenkin.”

”Olen sen lisäksi löytänyt tavan ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Se on tuonut helpotusta moniin asioihin, kun voidaan olla rehellisiä. Puhutaan asiat ajoissa selväksi. Jos asiat ei mene niin kuin kuuluu, niin paras on tehdä nopeasti muutoksia eikä jäädä odottelemaan yhtään.” Tomi kertoo, että pyrkii nykyään tekemään itsensä tarpeettomaksi. Tavoitteena on, että projektit hoituvat itsenäisesti niihin osoitetun ryhmän voimin. ”Hienosti ottavat koppia! Huomaa, että heille on ihan kunnia-asia hoitaa projektit hyvin!” Tomi kertoo, että häneltä ei enää tarvitse kysyä asioita kesken kaiken, kun on panostettu riittävään ohjaukseen ja opastukseen. ”Se on antanut työntekijöille rohkeutta ottaa enemmän vastuuta, mikä taas on nostanut tekemisen intensiteettiä ja motivaatiota.”

Ihmisten johtamista

Tomi on aina ollut hyvä tulemaan toimeen ihmisten kanssa, mutta kertoo kehittyneensä siinä vielä entisestään. ”Osaan käsitellä erilaisia ihmisiä nykyään paremmin. Olen löytänyt erilaisia keinoja saada ihmiset motivoitumaan käsillä olevista tehtävistä ja pureutumaan haasteisiin. Huomaa, että jotkut tarvitsevat innostusta, jotkut tukea ja turvallisuutta, joillekin paras tapa on vain kertoa yksinkertaisesti faktat.” Johtajana kehittyminen on tarkoittanut myös näiden erilaisten toimintatyylien herkempää tunnistamista ja tietoisuutta omista keinoista vaikuttaa lopputulokseen. Tietoisia valintoja oman käyttäytymisen suhteen. Sopeuttamalla omaa kommunikointityyliään vastapuolen tarpeisiin hän on saavuttanut luottamuksen ja hyvän yhteistyön niidenkin henkilöiden kanssa, joiden kanssa se ei ole ollut ihan itsestäänselvyys.

Uusia, korkeampia tavoitteita kohti

Myös hallituksen kanssa työskentelyyn on nyt löytynyt hyvä toimintatapa. Tapaamiset ovat säännöllisiä ja kommunikaatio avointa. Strategiaa työstetään eteenpäin ja asetetaan uusia tavoitteita tulevaisuuteen.

Johtajuutta on juuri se, että löytää oikeat tavat saada ihmiset toimimaan yhdessä yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. On eri asia tietää, miten hyvä johtaja toimii, kuin oikeasti tehdä se käytännössä. Valmennus auttaa juuri siinä, hyvien ajatusten toteuttamisessa käytännössä. Ja siinä Tomi on selvästi onnistunut!

 

Notra Oy
Perustettu 2019. Kotipaikka Rauma.
2/2020 tilinpäätöksessä henkilöstön määrä oli 33 ja liikevaihto 4,9 miljoonaa. Nyt henkilöstöä on 130 ja liikevaihto 9 miljoonaa.
Lue lisää Notra:stä: https://notra.fi/

Lue lisää aiheesta Hanna Tuomisen blogikirjoituksesta »
Lue lisää LMI:n  Oman minän johtajuus -ohjelmasta »