Siirry sisältöön
hannatuominen-f50271

Henkilökohtainen valmentajasi kohti parempaa johtajuutta

Nosta yrityksesi ja itsesi uudelle tasolle - täyteen potentiaaliin!

Johtajuusvalmennus

Uudistutko johtajana tai esimiehenä? Toimitko tehokkaasti ja hyvässä vireessä? Saatko tiimisi innostumaan ja motivoitumaan?

Johtajuusvalmennus ja coaching ovat prosesseja, jotka auttavat sinua saamaan potentiaalisi mahdollisimman hyvin käyttöön ja saavuttamaan tavoitteesi. Ohjelmiemme avulla kehityt johtajana ja esimiehenä. Päämäärät selkiytyvät ja saat enemmän aikaan. Ratkaiset käytännön toteutukseen liittyviä ongelmia ja selvität arjen haasteita, toimit tehokkaammin ja viet varmasti projektisi eteenpäin suunnitelman mukaan.

Valmennus kehittää itsetuntemusta ja vahvistaa itseluottamusta. Se pysäyttää tarkastelemaan omia ja organisaation toimintatapoja ja kehittää johtajuutta kokonaisvaltaisesti. Päätöksenteko terävöityy, delegointi tehostuu ja roolit selkiytyvät. Systemaattisuus säästää aikaa ja parantaa hallinnan tunnetta läpi koko organisaation. Selkeät, yhteisesti kommunikoidut tavoitteet saavat koko organisaation innostumaan ja motivoitumaan, kun johtaja kantaa vastuunsa ja toimii onnistumisten tukijana ja mahdollistajana.

 

Tavoite Tulos
Uudistu johtajana Löydät uusia näkökulmia, näet mahdollisuudet laajemmin. Saat hankkeesi onnistumaan - tehokkaasti, tuloksellisesti ja aikataulussa.
Kehity esimiehenä Hyvä itsetuntemus tuo varmuutta, joka näkyy rauhallisuutena ja luottamusta herättävänä johtamistapana. Tunnet hallitsevasi tilanteen, osaat keskittyä tärkeimpiin asioihin ja delegoit tuloksellisesti.
Löydä oikea suunta Selkeytät suunnitelmasi, systematisoit toimintaasi ja tarkennat tavoitteitasi ja prioriteettejasi. Kun strategiasi on selkeä, toiminta, investoinnit ja muut panostukset on helppo suunnata oikeisiin asioihin.
Projektin hallinta Onnistut! Karsit turhat työt, delegoit ja johdat töitä tehokkaasti – ja saavutat tavoitteesi aikataulussa.
Onnistunut sukupolvenvaihdos Jatkaja kasvattaa rooliaan johtajana ja löytää omiin vahvuuksiinsa perustuvan tavan johtaa. Luopuja saa tukea hiljaisen tiedon siirtoon seuraavalle sukupolvelle. Yritys siirtyy hyvässä kunnossa ja menestyy.
Tehosta myyntiä Löydät uutta intoa tehdä vähän enemmän asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Määrittele realistinen tavoite ja saavuta se. Tunnistat rajoitteesi ja  kehität tuottavampia toimintatapoja.
Paranna tulosta Hyvä, arvostava ja kannustava johtamistapa ylläpitää työyhteisön hyvinvointia. Valmennuksen avulla muutat johtamiskäytäntöjäsi ja kasvat johtajana. Tulokset näkyvät viivan alla.
Tasapaino elämään Muutos elämäntavoissa johtaa usein uudenlaiseen menestykseen myös työelämässä. Valmennus tukee kokonaiskehittymistäsi. Se saattaa muuttaa koko elämäsi.
Johda muutosta Päämäärätietoisuus ja systemaattinen toimintatapa kehittyvät ja johdat muutosta säilyttämällä positiivisen hallinnan tunteen. Kommunikoit tuloksellisesti ja tuet tiimiäsi pieniin muutoksiin oikeaan suuntaan.
Tuloksia tehokkaasti Valmennukset tapahtuvat sinun toimitiloissasi sinulle sopivana ajankohtana. Haastat omat tapasi ja keksit uusia ratkaisuja arkipäivän haasteisiin. Saat parempia ideoita ja viet ne myös käytäntöön.

"Valmennus on opettanut minua käsittelemään asioita erilaisesti. Se on vahvistanut ennen opittua, olen poisoppinut huonoja tapoja sekä ymmärtänyt käsitellä ongelmia eri kannalta. Mutta ennen kaikkea ja tästä johtuen, koulutus on pysäyttänyt minut ajattelemaan asioita isossa mittakaavassa, jossa minä olen lähtökohtana ja ongelmien ratkaisijana - SUUNNAN LÖYTYMINEN

Valmennus on tuonut meidät kaikki hieman lähemmäs toisiamme ja olemme oppineet toisistamme ja itsestämme paljon asioita. Uskon, että alitajuntamme on oppinut, että yhden pienen asian korjaamalla voimme päästä isoon tavoitteeseen, joka alussa on tuntunut jopa mahdottomalta.

Tero Halme
Projektipäällikkö
Euran Urakointipalvelu

Hanna Tuominen

Henkilökohtainen valmentajasi

"Henkilökohtaisella valmennuksellani kymmenet johtajat ja esimiehet ovat kehittäneet toimintaansa, löytäneet uuden vaihteen tekemiseensä ja parantaneet tulostaan."

Olen toiminut erilaisissa yritysten kehittämistehtävissä vuodesta 2002 alkaen ja LMI:n johtajuusvalmentajana vuodesta 2013. Koulutukseltani olen kauppatieteen maisteri ja työkokemusta olen kartuttanut niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta sekä myös kulttuuri- ja yliopistomaailmasta. Olen toiminut pitkään esimies- ja johtotehtävissä ja myös monenlaisten organisaatioiden hallituksissa. Tällä hetkellä olen Eurajoen kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen ja mukana myös BNI:ssä ja Rotarytoiminnassa.

Eteenpäin ajavana voimana minulla on halu vaikuttaa ympärillä olevien ihmisten sekä yritysten hyvinvointiin ja aktiivisuuteen. Uskon, että hyvä johtajuus on avain kaikkeen menestykseen ja hyvinvointiin. Haluan auttaa ihmisiä innostumaan ja saamaan voimavaransa positiiviseen käyttöön. Olen itse tasapainoillut työn ja perheen yhtälössä haastavissa tilanteissa, oppinut selviytymään ja uskomaan tulevaisuuteen. Tänään tekemämme valinnat vaikuttavat suoraan tulevaisuuteemme.

"Kaikki, mitä voimakkaasti kuvittelet mielessäsi, mitä palavasti haluat, mihin lujasti uskot ja mihin innokkaasti pyrit, tulee väistämättömästi tapahtumaan."

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja