Siirry sisältöön

Tule siksi, kuka olet - Reiss Motivaatioprofiili

Amerikkalainen psykologi Steven Reiss on tehnyt monivuotista tutkimusta perustavaa laatua olevien elämän motiivien ja motivaatioiden parissa. Tuloksena on 16 elämän perusmotiivia. Nämä motiivit määräävät toimintaamme. Se, missä määrin onnistumme elämään näiden tarpeiden mukaan, määrittää sen, olemmeko tyytyväisiä vai emme.

Monet persoonallisuustestit kuvaavat, millainen ihminen on ja miten hän käyttäytyy. Reiss Motivaatioprofiili (RMP) menee askeleen pidemmälle luomalla kuvan siitä, mitä näkyvän käyttäytymisen alla tapahtuu. RMP selvittää, mitkä motiivit ajavat meitä käyttäytymään elämässämme tietyllä tavalla. Ne ovat tavallaan toimintamme moottoreita.

Delphoin oraakkeli sanoi: "Tule siksi, kuka olet". Vain se, joka tietää, mikä häntä todella "ajaa", voi muuttaa elämäänsä itselleen oikeaan suuntaan ja sanoa joskus: "I did it my way".

Lue lisää RMP:stä: www.rmp-nordic.com

 

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) kartoittaa ihmisen perimmäiset tarpeet, motivaatiot ja arvot

 

Taustaa

Mikä määrittää sen, minkälaista elämäsi on? Mitkä asiat ovat sinulle todellisuudessa tärkeitä? Menestys työelämässä, varallisuus, ura - vaiko perhe? Mikä tekee sinut onnelliseksi?

 1990-luvun puolivälissä, sairastuttuaan vakavasti ja pohtiessaan omia elämänarvojaan, amerikkalainen psykologian professori Steven Reiss huomasi hieman yllättäen, että hänen oma alansa eli psykologinen tutkimus ei ollut juurikaan löytänyt vastauksia kysymyksiin “Kuka oikeastaan olen?” tai “Mikä tekee minut onnelliseksi”? Siitä lähtien Steven Reiss on omistautunut arvojen, motiivien ja motivaatioiden tutkimiselle.

Useita vuosia kestäneen ja tuhansia henkilöitä käsittäneen tutkimuksen avulla Steven Reiss tutki, mitkä asiat ovat tärkeimpiä onnellisen ja laadukkaan elämän saavuttamiseksi. Hän sai selville, että olemassaoloamme ei määritä yksi tai kaksi tarvetta vaan 16 perustavaa laatua olevaa perustarvetta, arvoa tai motivaatiota. Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen perustarveprofiilinsa, aivan kuten jokaisella on yksilölliset sormenjäljet.

 Stevenin työryhmän vetämä laaja empiirinen tutkimus koostui yhdeksän ison tutkimuksen sarjasta, johon osallistui yli 8000 miestä ja naista. Yhdessä psykologi Susan Havercampin kanssa Steven Reiss kartoitti vuosina 1995-1998 mennessä yli 400 erilaista tekijää, jotka voitiin ryhmitellä 16:ksi perustarpeeksi. Näitä alettiin kutsua “elämän perusmotiiveiksi” (life motives), ja niiden todettiin vahvasti ohjaavan ihmisiä ja heidän elämäänsä. Toisessa tutkimusvaiheessa nämä 16 perustarvetta tarkistettiin kattavuuden ja kulttuurillisen validiteetin suhteen 3500:lla henkilöllä eri maista.

 Reissin mukaan “elämän perusmotiivit” ovat dimensioita, jotka kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät eli motiivit ohjaavat sitä, millaisia tarpeita meillä on ja mitä arvostamme (arvot). Me koemme yksilöllisten tarpeidemme tyydyttämisen elämämme tärkeimmäksi tavoitteeksi ja ilman näiden tarpeiden tyydyttämistä emme koe olevamme onnellisia.

 

Reiss Motivaatioprofiili käytännössä

Reilun kymmenen vuoden aikana Reiss Motivaatioprofiili on saavuttanut vahvan jalansijan mm. USAssa, Kanadassa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Hollannissa. Nyt se on saatavilla myös Pohjoismaisten yritysten asiantuntijoiden ja johtajien käyttöön.

 Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ensimmäinen testi, joka antaa kattavan kuvan ihmisen motivaatio- ja perustarverakenteesta. Siinä ihmistä ei tyypitellä eikä hänen motivaatioitaan yksinkertaisteta vain muutamiin perustarpeisiin, kuten monet muut tällä hetkellä käytössä olevat motivaatio- ja persoonallisuuskäsitteet tekevät. RMP paljastaa henkilön koko motiivi- ja arvorakenteen, mitä voidaan hyödyntää työnkuvan suunnittelussa, sitouttamisessa, motivoinnissa ja johtamisessa.

 Strukturoidun reflektoinnin avulla profiili auttaa selventämään sitä, mitkä ovat henkilön vahvimmat perustarpeet ja miten ne näkyvät kunkin käyttäytymisessä. Tällainen tieto ja ymmärrys omista perimmäisistä motiiveista, motivaatioista ja arvoista auttaa ihmisiä elämään vahvemmin sen mukaan, miten he oikeasti haluaisivat elää ja mihin heillä on todellista energiaa ja motivaatiota.

reiss

"Valmennus on opettanut minua käsittelemään asioita erilaisesti, vahvistanut ennen opittua, olen poisoppinut huonoja tapoja sekä ymmärtänyt käsitellä ongelmia eri kannalta. Mutta ennen kaikkea ja tästä johtuen on koulutus pysäyttänyt minut ajattelemaan asioita isossa mittakaavassa, jossa minä olen lähtökohtana ja ongelmien ratkaisijana."
Asiakas

Hanna Tuominen

Henkilökohtainen valmentajasi

 

hanna.tuominen(a)lmi.fi

puh. 044-5122 612

linkedin.com/in/hannatuominen