Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Extended DISC ja RMP

Omien ja tiimin jäsenten motiivien, ajatusten ja toimintatapojen ymmärtämisen apuna voidaan käyttää suosittuja analyysityökaluja

Extended DISC ja Reiss Motivaatioprofiili

Extended DISC® Henkilöanalyysi perustuu Extended DISC® -teoriaan, joka on suunniteltu tuottamaan käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa tietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa yksilön, työparin tai ryhmän suorituskykyyn positiivisella tavalla.

Extended DISC®-analyysit perustuvat Extended DISC® Henkilöanalyysin itsearviointikyselyyn. Ne havainnollistavat ihmisen luontaista toimintatapaa.

www.extendeddisc.fi 

”Yhteistyö sujuu nyt loistavasti ja ratkotaan yhdessä ongelmia. Viikonloppu- ja iltapäiväsoitot ovat vähentyneet, kun on saatu yhtenevät ja perusteelliset työohjeet.”

Ryhmävalmennuksen lähtökohtana voi olla myös henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden ymmärtäminen Reiss Motivaatioprofiilin avulla. Motivaatioprofiili kertoo, mikä meidät oikeasti saa toimimaan. Ryhmän jäsenten motiivien ymmärtäminen auttaa parantamaan yhteistyötä ja ryhmän toimivuutta. Nopeasti saavutetaan taso, joka normaalisti vaatii vuosien tutustumisen.

Reiss Motivaatioprofiilin avulla osaat johtaa alaisiasi siten kuin he haluavat tulla johdetuiksi ja saavutatte yhdessä uudenlaisen innostuksen, tekemisen ilon - ja menestyksen!

Reiss motivaatioprofiili on jännittävä matka omaan itsetuntemukseen ja toimii siksi hyvin myös kevyenä, innostavana mutta hyödyllisenä työhyvinvointipäivän ohjelmana.
www.rmp-nordic.com

”Työnantajan kannalta valmennus varmisti työssä jaksamista. Henkilökohtaisesti lisäsi varmuutta ja vähensi stressiä.”