Skip to content

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Voisiko tiimisi olla tuottavampi?

Johdatko tiimiäsi tuloksellisesti? Tekevätkö kaikki oikeita asioita, oikealla tavalla ja innostuneesti? Saavutetaanko tavoitteet? Ovatko tavoitteet edes kaikkien tiedossa? Tehdäänkö töitä hyvällä fiiliksellä? Vai tuhrautuuko aikaa epäselvyyksien selvittelyyn, pienten katastrofien korjailuun ja pyörän keksimiseen yhä uudelleen?

Monet työssä rasittavat tekijät olisivat poistettavissa tai ainakin huomattavasti vähennettävissä hyvällä johtamisella. Selkeät pelisäännöt ja niistä kiinni pitäminen, osallistava ja kannustava ilmapiiri, keskinäinen luottamus ja hyvä vuorovaikutus luovat hyvän työympäristön, jossa tuotetaan myös parasta tulosta. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on toki oma vastuunsa työyhteisön toimivuudesta, mutta johtajan tehtävä on ohjata poikkeamien sattuessa ja huolehtia siitä, että kaikki ymmärtävät roolinsa. Johtajan tehtävä on varmistaa, että kaikki ymmärtävät yhteiset tavoitteet oikealla tavalla ja antaa palautetta, niin kiittävää kuin myös korjaavaa.

Tilaa luovuudelle

Johtajalla ei ole kaikki viisaus, vaan on tärkeää luoda turvallinen ympäristö kehittävälle ideoinnille, jossa kaikkien kehitysehdotuksia myös rohkeasti kokeillaan ja jalostetaan. Jatkuvan kehittämisen ilmapiiri on paras tapa saada aikaan uudistuksia ja entistä parempia tuloksia. Kun henkilöstöllä on aito mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä käytännön ratkaisuihin, heidän luovuutensa vapautuu ja hallinnan tunteen myötä myös työtyytyväisyys paranee. Kunhan yhteiset tavoitteet ovat kaikille selvät ja myös kiitos ja kunnia annetaan niille, joille se todella kuuluu.

Täsmennä ajattelusi

Vähemmän on usein enemmän. Johtajan tehtävä on pilkkoa tavoitteet ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi ja määritellä niiden tärkeysjärjestys. Liian montaa asiaa ei voi kehittää samanaikaisesti. Nykyään niin muodikas multitaskaaminen onkin usein pelkkää näennäistä tehokkuutta. Käytännössä se on päämäärätöntä sinkoilua asiasta toiseen, mikä usein johtaa siihen ettei mikään asia etene. Johtajan on pystyttävä määrittelemään tavoitteensa niin selkeästi, että tiimin on helppo toimia sen antamissa raameissa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kun johtaja tietää, mitä haluaa ja toimii sen mukaan johdonmukaisesti, hänen toimintansa herättää luottamusta ja koko tiimi osaa tehdä oikeita asioita. Hoidetaan asia kerrallaan kuntoon, oikeassa järjestyksessä askel kerrallaan.

LMI-johtamisvalmennus auttaa pysähtymään ja näkemään asioiden nykytilanteen, täsmentämään tavoitteet selkeiksi päämääriksi, tekemään aikataulutetun suunnitelman ja viemään sen käytännön toteutukseen asti. Valmentaja kulkee rinnallasi, sparraa, coachaa ja haastaa kehittymään, uskomaan kykyihisi, käyttämään potentiaaliasi ja saavuttamaan päämääräsi.