Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Työntekijän sairaus ja työkyky

En sano, ettei jokainen joskus sairastuisi. Mutta jos työympäristö ei ole miellyttävä, moni sairastuu helpommin. Työolosuhteilla on suuri merkitys henkiseen jaksamiseen ja myös fyysiseen terveyteen. Jos työ on antoisaa ja motivoivaa, pienet kolotukset eivät haittaa. Mutta jos koko ajan ottaa päähän muutenkin, ei oikean päänsäryn antaessa merkkiä itsestään enää pysty todellakaan työntekoon. Vaikka ehkä työpaikalla pystyisi oleskelemaankin.

Yhtä lailla työkykyyn vaikuttavat monet työn ulkopuoliset asiat. Itse asiassa uskon, että suurin osa työuupumustapauksista oikeasti johtuu ainakin osittain ihan muista kuin työasioista. Mutta onko kyseessä työhön vai omaan elämänhallintaan liittyvä ongelma? Mikä itse asiassa on sairaus? Jos ei työilmapiiri ole kunnossa, työntekijä marssii työterveyshuoltoon ja kertoo voivansa huonosti – ja hänelle määrätään sairaslomaa, jonka kustannukset työnantaja maksaa.

Työkyvyn muutokset tulisi pystyä havaitsemaan jo ennen kuin ollaan näin hankalassa tilanteessa. Alisuoriutumiseen pitäisi puuttua ajoissa, ennen kuin käytöksestä tulee hyväksytty toimintatapa. En kannusta ketään käskyttämään ja piiskaamaan alaisiaan parempaan suoritukseen perinteisin pelottelumenetelmin. Keinot pitäisi löytää yhteisen mission ja innostavien tavoitteiden kautta.

Valmentajalta voimaa

Se ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Se voi vaatia johtajalta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen opettelua, joka ei onnistu vain päättämällä ja lujalla tahdolla vaan vaatii pitkäjänteisyyttä, kannustusta, palautetta ja seurantaa. Useinkaan tarvittavaa tukea ei löydy omasta organisaatiosta. Ulkopuolisen valmentajan kanssa keskustelu voi olla aidosti rehellistä ja pohdinta oman työn kehittämiseksi luottamuksellisessa suhteessa voi käynnistää prosessin, joka muuttaa suhtautumisen koko elämään.

Jokainen työnantaja tietää, että sairaspoissaolot aiheuttavat vuosittain isot kustannukset yrityksille. Silti työtä aidosti hyvän ja tuloksellisen johtamisen kehittämiseksi ei välttämättä pidetä tärkeänä. Varsinkaan, jos kokemusta on jo pitkältä ajalta ja ajatellaan, ettei vanha koira enää uusia temppuja opi. Mutta jos tehdään niin kuin on aina tehty, saadaan juuri sitä, mitä aina on saatu.