Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Ryhmävalmennus

Uuden strategian tuominen käytännön toimintaan tai minkä tahansa muutoksen läpi vieminen organisaatiossa toteutuu tehokkaasti, kun yhdistetään johtajien henkilökohtainen valmennus ja yhteisiä tärkeitä teemoja käsitteleviä seminaareja ja ryhmätyöpajoja. Kun useampi johtaja ja esimies kehittää yksilöllisesti omaa toimintaansa ja keskittyy johtamisessaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, saadaan todella vaikuttavia muutoksia aikaan. Tuottavuus paranee ja projektit toteutuvat tehokkaasti ja aikataulussa. Organisaatio on johtajiensa näköinen.

Tavoitteista tuloksiin® voidaan toteuttaa yrityksellenne räätälöitynä tiimivalmennuksena tai voit osallistua avoimeen yrittäjien ryhmävalmennukseen. Seuraava pienryhmä kokoontuu Tems-ympäristössä alkaen syyskuussa 2020. Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan.

”Yhteistyö sujuu nyt loistavasti ja ratkotaan yhdessä ongelmia. Viikonloppu- ja iltapäiväsoitot ovat vähentyneet, kun on saatu yhtenevät ja perusteelliset työohjeet.”

Ryhmävalmennuksen lähtökohtana voi olla myös henkilökohtaisten motivaatiotekijöiden ymmärtäminen Reiss Motivaatioprofiilin avulla. Motivaatioprofiili kertoo, mikä meidät oikeasti saa toimimaan. Ryhmän jäsenten motiivien ymmärtäminen auttaa parantamaan yhteistyötä ja ryhmän toimivuutta. Nopeasti saavutetaan taso, joka normaalisti vaatii vuosien tutustumisen. Reiss Motivaatioprofiilin avulla osaat johtaa alaisiasi siten kuin he haluavat tulla johdetuiksi ja saavutatte yhdessä uudenlaisen innostuksen, tekemisen ilon - ja menestyksen!

Reiss motivaatioprofiili on jännittävä matka omaan itsetuntemukseen ja toimii siksi hyvin myös kevyenä, innostavana mutta hyödyllisenä työhyvinvointipäivän ohjelmana.
www.rmp-nordic.com

”Työnantajan kannalta valmennus varmisti työssä jaksamista. Henkilökohtaisesti lisäsi varmuutta ja vähensi stressiä.”