Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Johda muutosta

Muutos on jatkuvaa ja jatkuvasti kiihtyvää. Organisaation valmius mukautua muutokseen ja pysyä vauhdissa mukana on menestyksen edellytys. Johtamiskäytännöt vaikuttavat koko organisaation kykyyn ja haluun muuttua ja hallita uusia tilanteita.

Päämäärätietoisuus ja systemaattinen toimintatapa kehittyvät valmennuksessa. Ne luovat johtajalle hyvät edellytykset käsitellä muutosta niin, että positiivinen hallinnan tunne säilyy organisaatiossa.

”Kannustaminen +++, kuunteleminen +++, motivointi +++ ja nyt ei tule mitään negatiivista mieleen!”

scy_small  LMI_International_logo_small