Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Mitä on vastuun ottaminen?

Yksi menestymisen edellytyksistä on henkilökohtaisen vastuun ottaminen. Sen ymmärtäminen ja sisäistäminen on yksi johtamisvalmennuksen keskeisiä pohdintoja. Miten otan henkilökohtaisen vastuun?

Hyvin usein ihminen toteaa nopeasti ottavansa kyllä vastuun virheistään. Koko sana koetaan jotenkin negatiiviseksi. Sen mukana hartioille tulee syyllisyyden taakka ja häpeä. Näen, miten koko ryhti painuu kasaan, kun vastuu alkaa painaa.

Vastuun ottaminen on kuitenkin paljon enemmän. Se on henkilökohtainen valinta ja päätös suunnasta, mihin haluaa kulkea ja päämäärästä, jota haluaa tavoitella. Se on tarttumista tarjoutuviin mahdollisuuksiin ja aktiivisia toimenpiteitä, joilla asiat etenevät haluamaamme suuntaan. Se on päivittäin tapahtuvia valintoja suhtautumisesta eteen tuleviin tilanteisiin.

Meillä on vapaus valita, miten reagoimme vastaan tuleviin olosuhteisiin, ihmisiin ja tapahtumiin. Valitsemalla, mitä vahvuuksiamme ja ominaisuuksiamme haluamme käyttää näissä tilanteissa, luomme tulevaisuutemme. Meistä tulee juuri sellaisia kuin itse päätämme olla. Voimme olla iloisia, ystävällisiä ja avuliaita tai vahvoja, empaattisia ja luovia. Nämä jatkuvasti tekemämme valinnat määrittelevät lopulta kohtalomme.

Vapaus valita ja ottaa vastuu poistaa tarpeen syytellä muita ihmisiä, tapahtumia tai olosuhteita vallitsevasta olotilasta tai asioiden kehittymisen suunnasta. Pystymme aina tekemään jotain, jotta asiat muuttuisivat haluamaamme suuntaan. Ja pienillä muutoksilla voi olla valtava merkitys lopputuloksen kannalta. Usein tarvitaan vain pieni oivallus, joka muuttaa jotain ajattelutapaa, ja loppu tapahtuukin jo aivan itsestään.

Tällainen henkilökohtaisen vastuun ymmärtäminen avaa maailman uudella tavalla. Meillä on vapaus valita, olemmeko onnellisia vai onnettomia. Omalla käytöksellämme ja toiminnallamme on siihen suurempi vaikutus kuin millään muulla. Kukaan ei voi saada sinua tuntemaan alemmuuden tunnetta ilman omaa suostumustasi. Kukaan ei tee sinua onnettomaksi. Oma reaktiosi tilanteisiin on oma valintasi.

Tunteet tarttuvat ja yhteinen innostus on koko yrityksen suuri voimavara. Innostuksen löytäminen ja ylläpitäminen on myös oma valinta. Joskus se tapahtuu kuin itsestään. Innostus tarttuu. Mutta ei ole niin, että motivaatiota joko on tai ei ole. Sitä voi ja pitääkin joskus tietoisesti kehittää.

Varsinkin esimiehen on erittäin tärkeää ymmärtää näitä menestyksen edellytyksiä ja tulla tietoiseksi omista toimintatavoistaan. Esimiehen vaikutus koko organisaation kykyyn menestyä, hyödyntää potentiaaliaan ja saada aikaan loistavia tuloksia on aivan keskeinen. Mutta miksi meillä niin moni esimies kokee vastuun ottamiseksi vain sen, että myöntää omat virheensä?

Vastuuta pitää ottaa omasta toiminnasta ja siitä, että tarttuu jatkuvasti toimeen päämäärien toteutumisen edistämiseksi. Kun polku on selkeä, huomaa myös pienet onnistumiset, jotka ruokkivat lisää onnistumista ja vahvistavat uskoa siihen, että valinnat ovat olleet oikeita. Silloin pysymme valitsemallamme tiellä ja saavutamme päämäärämme. Toiston kautta opimme uusia tapoja. Palaute ja opittujen asioiden havaitseminen ja nimeäminen innostavat ja vahvistavat oppimista. Siinä coach voi auttaa.