Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Edistä uraasi vastuulla

Yritysten toimintaympäristöt, tuotteet ja palvelut vaihtelevat paljon, mutta johtajan ja esimiehen tehtävät jakaantuvat kaikilla organisaatiotasoilla neljään pääryhmään: suunnittelu, organisointi, johtaminen ja seuranta. Kaikkien johtajien perimmäiset tavoitteet ovat siis pohjimmiltaan samanlaisia. Tehokkaat johtajat luovat vision, asettavat suunnan ja määrittelevät selkeästi, mitä odottavat tiimiltään. Parhaat johtajat hallitsevat ennemminkin toimintaympäristöä kuin päivittäistä työskentelyä. He tekevät päätöksiä, delegoivat ja kannustavat alaisiaan jakamalla vastuuta.

Johtajat ja esimiehet innostavat tiimejään kannustamalla ottamaan vastuuta ja ymmärtämään tuotteiden ja palveluiden luomisen, kehittämisen ja jakelun prosesseja. Tiimin jäseniä rohkaistaan jatkuvasti arvioimaan, miten työtä organisaatiossa tehdään ja miten se tehtäisiin kaikkein parhaiten.

Johtajat luovat kumppanuuksia myös organisaation ulkopuolella. Hyvien vuorovaikutustaitojen avulla he luovat hyvät suhteet asiakkaisiin, yleisöön, toimittajiin ja moniin muihin yrityksen menestykseen vaikuttaviin tahoihin. Koska he tavoittelevat tuottavuutta, tehokkuutta ja taloudellista tulosta, tehokkaat johtajat keskittyvät tulosten saavuttamiseen. He tekevät päätöksiä ja arviointeja, jotka vaikuttavat muiden ihmisten elämään ja tulevaisuuteen. Saadakseen esiin parhaat puolet muista ihmisistä, he kohtelevat kaikkia arvokkaasti ja kunnioittavasti. He luovat aitoja ihmissuhteita.

Hyvät johtajat lunastavat paikkansa osoittamalla näitä kykyjä:

  • He ovat joukkuepelaajia, he kuuntelevat, kommunikoivat ja kunnioittavat muita
  • He toimivat järjestelmällisesti ja pystyvät auttamaan myös muita järjestelemään tekemisensä
  • He ovat motivoituneita ja innostuneita työstään
  • He saavat aikaan tuloksia
  • He pystyvät esimerkillään luomaan toisiin halun tehdä parhaansa ja positiivisen työilmapiirin

Etenemistäsi urallasi voi rajoittaa vain sitoutumisesi ja innostuksesi, halusi oppia ja kehittyä sekä valmiutesi tehdä muutoksia, jotka vauhdittavat urakehitystäsi.