Siirry sisältöön

Jos et menesty niin kuin haluaisit ja pystyisit, se johtuu yksinkertaisesti siitä, ettet ole määritellyt tavoitteitasi riittävän selkeästi.”

Paul J. Meyer, LMI:n perustaja

Johda muutosta

Muutos on jatkuvaa ja jatkuvasti kiihtyvää. Organisaation valmius mukautua muutokseen ja pysyä vauhdissa mukana on menestyksen edellytys. Johtamiskäytännöt vaikuttavat koko organisaation kykyyn ja haluun muuttua ja hallita uusia tilanteita. Päämäärätietoisuus ja systemaattinen toimintatapa kehittyvät valmennuksessa ja luovat hyvät edellytykset johtajalle käsitellä muutosta säilyttämällä positiivinen hallinnan tunne.

”Kannustaminen +++, kuunteleminen +++, motivointi +++ ja nyt ei tule mitään negatiivista mieleen!”

scy_small  LMI_International_logo_small